Primăria Municipiului Calafat a organizat o conferinţă de presă de lansare a proiectului "Artă și cultură"

Primăria Municipiului Calafat a organizat în data de 20 noiembrie 2018, o conferinţă de presă de lansare a proiectului "Artă și cultură - active comune transfrontaliere în sprijinul dezvoltării durabile a turismului" cod: ROBG-576, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România - Bulgaria având ca parteneri, municipiul Veliko Târnovo din Bulgaria (lider) și Fundația pentru Artă și Cultură (partener 3).

Acest eveniment a avut loc în sala de ședințe a Casei de Cultură din Calafat și s-a adresat mass-mediei, părților locale interesate și beneficiarilor proiectului.

Membrii echipei proiectului prezenţi în cadrul întâlnirii au fost dl. Ciobanu Lucian - reprezentantul legal al municipiului Calafat, dl. Glonţa Fănel - coordonator al proiectului, dna Mucica Daniela - asistent coordonator al proiectului și d-na Bora Alina - responsabil financiar al proiectului.
Ordinea de zi a reuniunii a fost următoarea:

  1.  Deschiderea ședinței. Introducerea participanților.
  2.  Prezentarea proiectului "Artă și cultură - active comune transfrontaliere în sprijinul dezvoltării durabile a turismului"
  3.  Sesiunea de întrebări şi răspunsuri / Discuții.


Obiectivul general al proiectului este valorificarea și îmbunătățirea utilizării economice durabile a bunurilor culturale și a patrimoniului cultural comun în regiunea transfrontalieră prin dezvoltarea unui produs turistic integrat comun bazat pe promovarea unui nou traseu tematic comun iar obiectivele specifice sunt creșterea numărului vizitelor, ca număr de nopți turistice în zona transfrontalieră prin activități comune pentru utilizarea durabilă a infrastructurii și atracțiilor culturale îmbunătățite, în scopul diversificării produselor și serviciilor turistice la nivel regional.

Durata proiectului: 36 de luni

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 1.487.271,41 euro.
Trimiteți un comentariu

0 Comentarii