TSroGpYoGUA6TfY6TUC9BSO6TY==

Conferința de lansare a proiectului “Implementarea măsurilor de prevenire a corupției la nivelul Municipiului Calafat”

Conferința de lansare a proiectului “Implementarea măsurilor de prevenire a corupției la nivelul Municipiului Calafat”
În data de, 21 noiembrie 2018, a avut loc, în municipiul Calafat, Conferința de lansare a proiectului “Implementarea măsurilor de prevenire a corupției la nivelul Municipiului Calafat”, cod SIPOCA 446/cod MySMIS 118793.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritara 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.2: Sprijinirea măsurilor referitore la prevenirea corupției la nivelul autoritaților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.
La eveniment au participat domnul Ciobanu Lucian - reprezentantul legal al beneficiarului, echipa de implementare a proiectului şi un numar de 30 de invitați, formată din personal al administrației publice locale şi instituțiilor subordonate, consilieri locali şi presă.
Deschiderea proiectului a fost realizată de către domnul primar al Municipiului Calafat – Ciobanu Lucian, iar prezentarea proiectului, a obiectivelor și a activităților din cadrul acestuia a fost făcută de către managerul de proiect - Iacov Daniela.
Totodată, în cadrul evenimentului au fost prezentate principiile orizontale aplicabile proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă POCA.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea transparenței actului administrativ în România prin implementarea de mecanisme și măsuri de prevenire a fenomenului de corupție, precum și pregătirea personalului din instituțiile publice în acest sens.

Obiectivele specifice ale proiectului


  • OS1 – Implementarea în instituția publică a unei proceduri interne specifice care are ca finalitate dezvoltarea spiritului etic și integritatea funcționarilor în exercitarea actului administrativ.
  • OS2 – Elaborarea unui ghid de bune practici în instituția publică cu scopul de a preveni corupția și conflictele de interese în administrația publică locala și de a stabili indicatori specifici de evaluare.
  • OS3 – Organizarea unei campanii și a unui workshop de conștientizare publică a fenomenului de corupție și promovarea transparenței în administrația publică locală precum și educația anticoruptie.
  • OS4 – Formarea personalului autorității publice solicitant în vederea prevenirii și limitării fenomenului de corupție în instituțiile publice locale.


Beneficiarul proiectului este Municipiul Calafat, perioada de implementare fiind de 12 luni.

Valoare totală a proiectului este de 282.232,00 lei.
0 Comentarii