COMUNICAT DE PRESĂ - Proiect „Artă şi Cultură"Municipiul Calafat implementează proiectul „Artă şi Cultură - active comune transfrontaliere în sprijinul dezvoltării durabile a turismului", cod proiect: ROBG-576, în baza unei finanţări nerambursabile contractate cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria , proiect ce se va deruta pe parcursul a 36 de luni şi în care avem ca parteneri, municipiul Veliko Târnovo din Bulgaria (lider) şi Fundaţia pentru Artă şi Cultură (partener 3).

Valoarea eligibilă totală a proiectului este în valoare de 1 .487.271,41 euro.
Valoarea eligibilă totală a proiectului aprobat pentru Municipiul Calafat este în valoare de 574.945 euro, din care:

- 488.703 euro -finanţare FEDR, reprezentând 85%
- 74.737 euro - finanţare de la Bugetul Naţional de Stat, reprezentând 13%
- 11.504 euro finanţare de la bugetul local al Municipiului Calafat, reprezentând 2%

Aplicaţia abordează Axa Prioritară 2 a Programului: "O regiune verde", Obiectivut specific 2.1 'Îmbunătăţirea utilizării durabile a resurselor si a patrimoniului natural şi cu Itural'.

Obiectivul general al proiectului este valorificarea şi îmbunătăţirea utilizării economice durabile a bunurilor culturale şi a patrimoniului cultural comun în regiunea transfrontalieră prin dezvoltarea unui produs turistic integrat comun bazat pe promovarea unui nou traseu tematic comun.

Oblectivele specifice sunt creşterea numărului vizitelor, ca număr de nopţi turistice în zona transfrontalieră prin activităti comune pentru utilizarea durabilă a infrastructurii şi atracţiilor culturale îmbunătăţite, în scopul diversificării produselor şi serviciitor turistice la nivel regional.

Activităţile proiectului:

1. Pregătirea proiectului fiind necesară, deoarece, prin implementare, partenerii au identificat nevoile comune şi provocările teritoriale fiind determinaţi paşii de rezolvare ai acestuia;
2. Managementul proiectului va fi realizat de către întreaga echipă de management a projectutui, cu amplă cooperare între parteneri proiectului. Întreaga echipă de management va supraveghea implementarea globală a activităţilor în deplină conformitate cu Manualul de implementare al proiectutui pentru proiectul finanţat prin programul INTERREG V-A România - Bulgaria,
3. Dezvoltarea unui nou produs turistic integrat "Artă și Cultură" 717 regiunea CB
4. proiectul are o abordare inovatoare pentru valorificarea şi utilizarea durabilă a patrimoniului cultural comun pentru dezvoltarea viitoare a turismului cultural şi de evenimente în zona transfrontalieră, un produs turistic integrat "Artă și Culture". Aceasta activitate se compune din 4 subactivităţi:

Dezvoltarea rutei tematice integrate "Artă și Cultură";
Dezvoltarea de servicii turistice comune inovatoare;
Dezvoltarea strategiei de marketing a produsului turistic integrat "Artă și Cultuă";
Organizarea campaniei promoționale;

4. Dezvoltarea atelierelor interactive si a evenimentelor culturale ("Lucru şi joc: Terapie prin artă", "Arheolog pentru o zi" şi 2 evenimente culturale "Artă urbană" din Calafat şi Veliko Tarnovo);
5. Elaborarea unui nou plan de expunere în Muzeul Palatului Marincu scopul acestor achiziţii este acela de a moderniza muzeul şi de al face mai atractiv pentru vizitatori;
6. Modernizarea .si implementarea măsurilor de eficienţă energetică în Galeria de Artă "Boris Denev" - din municipiut Veliko Târnovo;
7. Activitatea de comunicare cuprinde activităţile de promovare a produsului turistic integrat comun "Artă şi cultură" şi diseminarea rezultatelor proiectului şi sprijinul financiar al Programului în strictă conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală pentru proiectele implementate în cadrul

Programului INTERREG România-Bulgaria. Se compune din patru subactivităţi:

Activităţi de îniţiere, inclusiv comunicare - pregătirea a 3 anunţuri (1 pentru fiecare partener de proiect) şi afişarea acestora pe site-urile web ale partenerilor existenţi;
Publicaţii, care includ:
- publicarea a 3 comunicate de presă în mass-media bulgară privind implementarea proiectului;
- publicarea a 3 anunţuri în mass-media română privind implementarea proiectului;

Evenimente publice, inclusiv:
- organizarea şi desfăşurarea conferinţei de kick-off pentru prezentarea publică a proiectului de la Veliko Tarnovo;
- organizarea şi desfăşurarea a două evenimente promoţionale la Calafat - deschiderea şi închiderea conferinţei de presă, înainte şi după modernizarea muzeului Marincu pentru prezentarea noului plan de expunere şi pentru promovarea rezultatelor proiectului;
- organizarea şi desfăşurarea evenimentutui cu privire la Galeria de Artă Regională "Boris Denev" din municipiul Veliko Tarnovo cu reprezentanţi ai operatorilor de turism, experţi culturali şi istorici;
- organizarea şi desfăşurarea turului virtual de expediţie a tuturor locurilor incluse în ruta tematică  Artă și Cultură pentru jurnalişti, pentru demonstrarea tuturor posibitităţitor de utilizare a noutui continut digital pe internet;
Materiale promoţionale de diferite tipuri.
În cadrul proiectului se va realiza:
- un produs turistic integrat "Artă și Cultură",
- o rută tematică dezvoltată, care include 6 locuri culturale - 4 în Bulgaria şi 2 în România, după cum urmează: Galeria de Artă Regională (Boris Denev' (Veliko Târnovo), Muzeul Patalutui `Marincu' (Catafat), Teatrul de dramă `Vida' şi Galeria de Artă `Nikola Petrov' (Vidin), Galeria de Artă Donaţie "Svettin Rusev Colectia "(Pleven), Muzeul de Artă (Craiova);
- servicii turistice comune: 2 evenimente culturale stabilite; 1 portal web; 2 aplicatii mobile; 
- o strategie de marketing;
- o campanie promoționată;
- un catalog dezvoltat de patrimoniu cultural intangibil;
- un calendar elaborat de evenimente culturate legate de noul produs turistic integrat din regiunea transfrontatieră.

Pentru grupul ţintă vor fi vizaţi: tinerii studenți, care vor fi impticaţi direct ca participanţi la evenimentele proiectutui axate pe activităti în aer tiber, ateliere interactive, activităţi de sensibilizare, autoritătile publice locale, autorităţile publice regionale, cetăţeni din zona transfrontatieră, companii private, ONG-uri, jurnalişti şi operatori de turism, arhitecţi şi planificatori urbani.

Demarăm implementarea proiectutui „Artă şi cultură - active comune transfrontaliere în sprijinul dezvoltării durabile a turismului", prin Conferinţa de presă de tansare a proiectutui, ce va avea loc Marţi, 20.11.2018, orele 11:00 şi va fi găzduită în incinta Casei de Cultură a Municipiului Calafat.

1nformaţii suptimentare pot fi obţinute la sediut Primăriei Municipiului Calafat, Str. T.Vtadimirescu, nr.24, Catafat, ta tel./fax: 0040251231424 / 0040251232884 sau prin e-mait: primariacatafat@yahoo. com.

Persoane de contact: Coordonator proiect Glonţa Fănel; Asistent coordonator: Mucica Daniela Cristiana.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii