TSroGpYoGUA6TfY6TUC9BSO6TY==

Exerciţiu comun româno – bulgar, la Calafat, pentru intervenţia în accidente bio-chimice

Exerciţiu comun româno – bulgar, la Calafat, pentru intervenţia în accidente bio-chimiceVineri, 28 septembrie, în Portul Calafat din municipiului Calafat, judeţul Dolj, a avut loc exerciţiul „THRACIA 18”, organizat în cadrul proiectului – „D - EMERSYS – Forţă de intervenţie rapidă în caz de urgență chimică, biologică, radiologică și nucleară pe fluviul Dunărea”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Interreg V-A România-Republica Bulgaria.


Exercițiul a constat în organizarea şi desfăşurarea intervenţiei comune cu forţe şi mijloace aparţinând Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) - România şi Directoratul General pentru Pompieri şi Protecţie Civilă (DGPPC) - Bulgaria, pentru limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă determinate de producerea unor evenimente cu substanţe chimice industriale şi radiologice la graniţa celor două state.

Scenariul evenimentului a fost unul complex și a presupus rezolvarea a două situații deosebite.

În primă fază, evenimentul a constat în producerea unui incendiu la o navă ancorată pe fluviul Dunărea. În încercarea de a executa manevre de evacuare a navei din port, au apărut scurgeri de combustibil în Fluviul Dunărea. Persoanele de la bordul navei au suferit atac de panică, unele dintre acestea sărind în apa contaminată cu produse petroliere. În acest sens, echipele de intervenție au acționat pentru salvarea persoanelor din mediul acvatic și acordarea primului ajutor calificat, stingerea incendiului cu sistemul de hidro-perforare, prelevarea de probe din apă, decontaminarea victimelor și a tehnicii de intervenție, precum și pentru neutralizarea substanțelor petroliere deversate în Dunăre.
În cea de-a doua etapă, un angajat al punctului de alimentare combustibil a observat în apropiere prezența unor recipiente cu inscripția "pericol de radiații“. Având în vedere situația semnalată, au fost luate măsuri de alertare a echipajului de intervenție CBRN pentru prelevare probe și stabilirea nivelului de radiație, inclusiv determinarea raionului contaminat.

Totodată, exerciţiul și-a propus verificarea echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului D-EMERSYS, precum şi modul de punere în aplicare al Planului de Intervenţie Comună în domeniile de competenţă ale IGSU şi DGPPC, în cazul situaţiilor de urgenţă de natură CBRN şi riscuri asociate, pentru îmbunătăţirea cooperării pe timpul intervenţiilor.
Nucleul unității de reacție pe apă este format din 3 ambarcațiuni de intervenție rapidă CBRN aflate în dotarea IGSU, ambarcațiuni care sunt echipate cu capacități de detecție a contaminanților, cu dispozitive de decontaminare a structurilor plutitoare și stingere a incendiilor/ dispersarea norului toxic.


0 Comentarii